Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

M Flowers er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

M Flowers ApS 

Skanderborgvej 12 

CVR-nr.: 33882637

Telefon: 86 89 11 00 

Mail: mflowers@butiksmail.dk

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelser

 • Administration af kundeforhold

 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale

 • Håndtering af medlemskab af M Flowers kundeklub

 • Besvarelser på dine henvendelser  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke)  

3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder

  • Navn

  • E-mail adresse

  • Adresse

  • Telefonnummer

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Ingen på nuværende tidspunkt 

5.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Tilmelding til vores kundeklub

 • Deltagelse i konkurrencer

 • Kommunikation med os vedr. håndtering og levering af vores ydelser 

6.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun at opbevare informationerne så længe og i det om omfang det er relevant i forhold til det formål data er indsamlet i, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10.  Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen for ”Senest opdateret” blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

11.  Senest opdateret

24. maj 2018